Vstupní informace

Vstupní informace

Vstupní informace obsahují jednotlivé zakázky (objednávky), které máte přepravit. V případě již definovaných celovozových zásilek je tento postup zjednodušený.

Optimalizace akceptuje skladbu vašeho vozového parku (vlastních i externích vozidel), možnosti vozidel (objem, hmotnost nákladu) i jejich cenu. Dále jsou zahrnuta depa a závozová místa se specifickými požadavky na vozidla a časovými (logistickými) okny, kdy lze zakázku závozy realizovat (doručit / vyzvednout), omezení pouze na některé dny apod.

Pokud některé požadavky není potřeba splnit (např. typ vozidla), je definice o to jednodušší.